Communiceren is een van de belangrijkste vaardigheden die er bestaan. En een van de moeilijkste. 

Bijna alle problemen waarmee organisaties worstelen komen voort uit een gebrek aan afstemming tussen mensen. Dat geldt voor de afstemming tussen medewerkers van een organisatie en hun klanten. Maar ook die tussen leidinggevenden en medewerkers. En natuurlijk ook de afstemming tussen medewerkers onderling. 

Efficiënte communicatie maakt helder waar het mis gaat en hoe dit is op te lossen. Dat laatste is vaak makkelijker dan van tevoren werd gedacht. Want grote problemen worden klein als mensen elkaar helemaal begrijpen en van harte besluiten samen te werken aan een gemeenschappelijk doel. Daarvoor moeten mensen zich afstemmen op elkaar, de organisatiedoelen en de uitdaging die hen toevalt. 

Die afstemming is er in veel organisaties vaak niet helemaal. En met de gevolgen daarvan zijn we allemaal bekend. Een team verlaat de orgaisatie of komt niet tot ontwikkeling of er is onmin of onvrede. Of een team behaalt gewoon niet de resultaten die het zou kùnnen behalen. Het voornaamste gevolg is dat de output van de gehele organisatie niet optimaal is. En dat is jammer. 

Binnen de programma’s en de individuele trajecten die Noordster biedt, gaat het over het verbeteren van de afstemming tussen alle mensen die betrokken zijn bij een team, een afdeling, project of een probleem. Daarbij staat het gebruiken en trainen van efficiënte en verbindende communicatie centraal.